|

Trend Family

zlavaNaša spoločnosť KOBERCE TREND pôsobí na trhu už od roku 1996 a zastrešuje maloobchodnú sieť predajní Koberce Trend.

Veľmi si vážime Vašej priazne, a preto sme pre Vás pripravili, v snahe skvalitniť služby stálym zákazníkom klub TREND FAMILY. Tento klub ponúka informácie o jednotlivých produktoch, novinkách, dáva možnosť využívať aktuálne akcie a klubovú zľavu. Stačí len stať sa členom klubu, kde sú podlahové krytiny a ďalšie produkty šité presne na Vašu mieru.

Vernostný program je určený stálym i novým zákazníkom predajní Koberce Trend. Tento bonusový program oceňuje a zvýhodňuje stávajúcich zákazníkov a zároveň oslovuje aj novú skupinu zákazníkov.

Ako sa môžem stať členom TREND FAMILY klubu?

Je to veľmi jednoduché. Stačí len v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND nakúpiť tovar v minimálnej hodnote 90€ a priamo na mieste vyplniť prihlášku. Tým sa stávate členom TREND FAMILY klubu a získavate BONUS kartu, ktorá Vám umožní na ďalšie nákupy využívať zľavu -10% vo všetkých predajniach siete KOBERCE TREND na Slovensku a v Čechách. Zľava neplatí na akciový a inak zľavnený výrobok. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope. Členom klubu se môže stať každá fyzická osoba staršia 18 rokov. Vyplnením a podpisom prihlášky súhlasí člen klubu s týmito podmienkami členstva a prehlasuje, že sa s nimi zoznámil. Členstvo v klube a užívanie karty sú bezplatné.

Aká je platnosť  karty?

Karta nadobúda neobmedzenú platnosť a člen môže jej prostredníctvom čerpať výhody členstva klubu okamžikom jej odovzdania zo strany spoločnosti KOBERCE TREND.

Karta je vystavená na člena klubu. Karta je prenosná a zostáva majetkom spoločnosti KOBERCE TREND.

Čo mám robiť v prípade zmeny bydliska alebo zmeny mena?

V prípade zmeny adresy bydliska alebo mena oceníme, keď nám túto skutočnosť čo najskôr oznámite buď prostredníctvom pošty alebo internetu. Takto sa vyhneme zbytočným nedorozumeniam.

Čo mám robiť v prípade straty alebo odcudzenia bonusovej karty?

Pokiaľ majiteľ kartu stratí alebo je mu ukradnutá, vyplní žiadosť o vystavenie novej karty v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND. Nová karta bude zaslaná poštou na adresu držiteľa karty v najkratšom možnom termíne.

Čo mám robiť, ak už nemám záujem byť členom TREND FAMILY klubu?

Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť vrátením karty vydavateľovi, a to osobne v ktorejkoľvek predajni alebo formou doporučeného dopisu na adresu: KOBERCE TREND, P.O.BOX 104, 820 16, Bratislava 216.

Členstvo v klube končí automaticky ku dňu, kedy bola karta vrátená alebo doručená poštou na vyššie uvedenú adresu.

Nebudú moje osobné údaje zneužité alebo použité na iné účely?

Spoločnosť KOBERCE TREND si uvedomuje citlivosť získaných informácií, preto sa zaväzuje zaobchádzať s poskytnutými osobnými údajmi čestne, s dobrým úmyslom a v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., Benice 107, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, v oddieli Sro, vložka 55059/L (ďalej len „KOBERCE TREND“) prehlasuje, že s osobnými údajmi členov TREND FAMILY klubu bude po celú dobu trvania ich členstva nakladať v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Svojím podpisom každý člen TREND FAMILY klubu dáva súhlas so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov na prihláške (meno, priezvisko, adresu, email, telefón a rok narodenia) a tiež údajov získaných pri používaní klubových kariet do databázy TREND FAMILY klubu, ktorý je spravovaný spoločnosťou KOBERCE TREND a ich využitím na marketingové účely. Poskytnutie údajov každým členom TREND FAMILY klubu je dobrovoľné. Každý člen dáva svojím podpisom tiež súhlas spoločnosti KOBERCE TREND posielať poštou (prípadne aj emailom alebo sms, podľa vlastného výberu člena klubu) informácie o svojej ponuke tovarov, akciách a súťažiach, o ktorých sme presvedčení, že svojím obsahom zaujmú členov TREND FAMILY klubu. Tento súhlas je platný v období trvania TREND FAMILY klubu a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Po odvolaní súhlasu na využitie osobných údajov alebo po ukončení činnosti TREND FAMILY klubu spoločnosť KOBERCE TREND zaručuje, že osobné údaje zákazníkov budú riadne zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Za prejavenie dobrej vôle budeme považovať, ak každý člen TREND FAMILY klubu pri zmene svojich osobných údajov (korešpondenčnej adresy, mena, apod.) takúto zmenu nahlási buď poštou na našu adresu, ktorá je uvedená v úvode tohto textu, alebo emailom na info@kobercetrend.sk.  

Zmena obchodných podmienok

Spoločnost KOBERCE TREND je oprávnená zmeniť podmienky klubu TREND FAMILY jednostranne, pričom zmeny budú členom klubu oznámené prostredníctvom stránok www.kobercetrend.sk . Zmena podmienok členstva v klube je účinná dňom, ktorý je ako dátum účinnosti uvedený v nových podmienkach členstva.

Zoznámte sa s nami

Firma Koberce Trend je medzinárodne pôsobiaci obchodný reťazec. V SR existuje od roku 1996 a k dnešnému dňu prevádzkuje 63 maloobchodných predajní. Koberce Trend je najväčší obchodný reťazec na Slovensku v sortimente koberce metráž, kusové koberce, PVC a behúne, laminátové podlahy, zdravotné matrace, garniže, podlahové lišty a doplnky.

Aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu s týmto súhlasíte.