|

Trend Family

zlavaNaša spoločnosť KOBERCE TREND pôsobí na trhu už od roku 1996 a zastrešuje maloobchodnú sieť predajní Koberce Trend.

Veľmi si vážime Vašej priazne, a preto sme pre Vás pripravili, v snahe skvalitniť služby stálym zákazníkom klub TREND FAMILY. Tento klub ponúka informácie o jednotlivých produktoch, novinkách, dáva možnosť využívať aktuálne akcie a klubovú zľavu. Stačí len stať sa členom klubu, kde sú podlahové krytiny a ďalšie produkty šité presne na Vašu mieru.

Ako sa môžeme stať členom TREND FAMILY klubu?

Je to veľmi jednoduché. Stačí len v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND nakúpiť tovar v minimálnej hodnote 90 € a priamo na mieste vyplniť prihlášku. Tým sa stávate členom TREND FAMILY klubu a získavate BONUS kartu, ktorá Vám umožní  využívať zľavu vo výške 10% na nákup tovaru vo všetkých predajniach siete KOBERCE TREND v Českej republike a na Slovensku.

Ďalšie zľavy sú priznané od 13.9.2018 členovi TREND FAMILY klubu pri nákupe v predajniach KOBERCE TREND prevádzkované spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka po dosiahnutí hranice kúpnej ceny tovaru (hodnota jednotlivých nákupov člena TREND FAMILY klubu sa spočíta, zľavu je možné uplatniť až na ďalší nákup po prekročení nižšie uvedených hodnôt) :

 

Nákup za cenu
bez DPH
zľava
nad 400 € 11%
nad 800 € 12%
nad 1.200 € 13%
nad 1.600 € 14%
nad 2.000 € 15%

 

 

 

 

 

 

Nároky na zľavu sa aktualizujú nasledujúci pracovný deň po prekročení uvedenej hranice. Tieto ďalšie zľavy nie je možné uplatniť mimo Slovensko a na predajniach franchisových partnerov spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka, ani sa pre účely vzniku nároku na zľavu nezapočítavajú nákupy u takýchto franchisových partnerov. Prevádzkovateľ jednotlivých predajní uvedený v detaile predajne na http://www.koberce-trend.sk/predajne/ .

Zľava sa nevzťahuje na akčný a inak zľavnený tovar, mimo špeciálnych akcií určených pre členov klubu Trend Family. Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba staršia 18 rokov. Vyplnením a podpísaním prihlášky súhlasí člen TREND FAMILY s týmito podmienkami členstva a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil. Členstvo v klube a úžívanie karty je bezplatné.

Aká je platnosť karty?

Karta nadobúda platnosť a člen môže jej prostredníctvom čerpať výhody členstva klubu okamihom jej prevzatia od spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka. Karta je vystavená na člena klubu. Karta je prenosná a zostáva majetkom spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka.

Čo mám robiť v prípade zmeny bydliska alebo zmeny mena?

V prípade zmeny adresy bydliska alebo mena oceníme, ak nám túto skutočnosť čo najskôr oznámite prostredníctvom pošty alebo internetu. Takto sa vyhneme zbytočným nedorozumeniam.

Čo mám robiť v prípade straty alebo odcudzení bonusovej karty?

Ak majiteľ kartu stratí alebo je mu odcudzená, vyplní žiadosť o vystavenie novej karty v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND. Nová karta bude zaslaná poštou na adresu držiteľa karty v najkratšom možnom termíne.

Čo mám robiť, ak už nemám záujem byť členom TREND FAMILY?

Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť vrátením karty vydavateľovi, a to osobne v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND alebo formou doporučeného listu na adresu: KOBERCE TREND, Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš. Členstvo klubu končí automaticky ku dňu, kedy bola karta vrátená alebo doručená poštou na vyššie uvedenú adresu.

Nebudú moje osobné údaje zneužité alebo použité na iné účely?

Spoločnosť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka si uvedomuje citlivosť získaných informácií, a preto sa zaväzuje narábať s poskytnutými osobnými údajmi čestne, s dobrým úmyslom a v súlade s platnou právnou úpravou.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka so sídlom Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vl.č. 10757/L prehlasuje, že s osobnými údajmi členov TREND FAMILY klubu bude počas celej doby trvania členstva nakladať v zmysle zákonač.101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov a Nariadenia EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Každý člen TREND FAMILY klubu dáva svojim podpisom súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov na prihláške (meno, priezvisko, adresu, email, telefón a rok narodenia) a tiež údaje získané používaním klubových kariet TREND FAMILY klubu do databázy, ktorá je vedená spoločnosťou LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka a ich využitím na marketingové účely. Poskytnutie údajov každým členom TREND FAMILY klubu je dobrovoľné. Každý člen TREND FAMILY dáva svojim podpisom súhlas spoločnosti LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka posielať poštou (prípadne emailom alebo sms, podľa vlastného výberu člena klubu) informácie o svojej ponuke tovaru, predajných akcií a súťažiach, o ktorých sme presvedčení, že svojim obsahom zaujme členov TREND FAMILY klubu. Tento súhlas je platný v období trvania členstva v TREND FAMILY klube a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolaním súhlasu na využitie osobných údajov alebo ukončením činnosti TREND FAMILY klubu spoločnosť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka zaručuje, že osobné údaje zákazníkov budú riadne likvidované v súlade s platnými predpismi. Za prejavenie dobrej vôle budeme považovať, keď každý člen TREND FAMILY klubu pri zmene svojich osobných údajov (korešpondenčná adresa, mená a podob.) takúto zmenu nahlási buď poštou na našu adresu, ktorá je uvedená v úvode tohto textu, alebo emailom na info@kobercetrend.sk .

Zmena obchodných podmienok

Spoločnosť LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka je oprávnená zmeniť podmienky klubu TREND FAMILY jednostranne, pričom zmeny budú členom klubu oznámené prostredníctvom stránok www.kobercetrend.sk. Zmena podmienok členstva v klube je účinná dňom, ktorý je ako dátum účinnosti uvedený v nových podmienakch členstva.

Zoznámte sa s nami

Firma Koberce Trend je medzinárodne pôsobiaci obchodný reťazec. V SR existuje od roku 1996 a k dnešnému dňu prevádzkuje 63 maloobchodných predajní. Koberce Trend je najväčší obchodný reťazec na Slovensku v sortimente koberce metráž, kusové koberce, PVC a behúne, laminátové podlahy, zdravotné matrace, garniže, podlahové lišty a doplnky.

Prevádzkovateľ webu LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka ako správca osobných údajov spracováva na tomto webe cookies potrebné pre zlepšovanie prostredia webových stránok, analytické účely a cielenú reklamu. Podmienky a poučenie o spracovaní osobných údajov.

Rozumím
x