Podmienky klubu Trend Family

Ako sa môžeme stať členom TREND FAMILY klubu?

Je to veľmi jednoduché. Stačí len v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND  na mieste vyplniť prihlášku. Tým sa stávate členom TREND FAMILY klubu a získate BONUS kartu, ktorá Vám umožní využívať zľavu vo výške 10% na nákup tovaru vo všetkých predajniach siete KOBERCE TREND v Českej republike a na Slovensku.

Ďalšie zľavy sú priznané členovi TREND FAMILY klubu pri nákupe v predajniach KOBERCE TREND prevádzkovanej spoločnosťou Limex ČR, s.r.o. Organizačná zložka, po dosiahnutí hranice kúpnej ceny tovaru (hodnota jednotlivých nákupov člena TREND FAMILY klubu sa spočíta, zľavu je možné uplatniť až na ďalší nákup po prekročení nižšie uvedených súm):

nakúpené za cenu
bez DPH

zľava

Nad  399 €

11%

Nad  799 €

12%

Nad 1199 €

13%

Nad 1599 €

14%

Nad 1999 €

15%

Nároky na zľavu sa aktualizujú nasledujúci pracovný deň po prekročení uvedenej hranice. Tieto ďalšie zľavy nie je možné uplatniť na predajniach franšízových partnerov spoločnosti LIMEX ČR, s r.o. Organizačná zložka, ani sa pre účely vzniku nároku na zľavu nezapočítavajú nákupy u takýchto franšízových partnerov. (Prevádzkovateľ jednotlivých predajní uvedený v detaile predajne)

Zľava sa nevzťahuje na akciový a inak zľavnený tovar, mimo špeciálnych akcií určených pre členov klubu TREND FAMILY. Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba staršia 18 rokov. Vyplnením a podpisom prihlášky súhlasí člen klubu TREND FAMILY s týmito podmienkami členstva a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil. Členstvo v klube a užívanie karty je bezplatné.

Aká je platnosť karty?

Karta nadobúda platnosť a člen môže jej prostredníctvom čerpať výhody členstva klubu okamžikom jeho prevzatia od spoločnosti Limex ČR, s.r.o. Organizačná zložka. Karta je vystavená na člena klubu. Karta je prenosná a zostáva majetkom spoločnosti Limex ČR s.r.o. Organizačná zložka.

Čo mám robiť v prípade zmeny bydliska alebo zmeny mena?

V prípade zmeny adresy bydliska alebo mena oceníme, ak nám túto skutočnosť, čo najskôr oznámite prostredníctvom pošty, alebo internetu. Takto sa vyhneme zbytočným nedorozumeniam.

Čo mám robiť v prípade straty alebo odcudzenia bonusovej karty?

Pokiaľ majiteľ kartu stratí alebo je mu odcudzená, vyplní žiadosť o vystavenie novej karty v ktorejkoľvek predajne KOBERCE TREND. Nová karta bude zaslaná poštou na adresu držiteľa karty v najkratšom možnom termíne.

Čo mám robiť, ak už nemám záujem byť členom klubu TREND FAMILY?

Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť vrátením karty vydavateľovi, a to osobne v ktorejkoľvek predajni KOBERCE TREND alebo formou doporučeného dopisu na adresu: Limex ČR, s.r.o., Drašarova 155/11, 266 01 Beroun.

Členstvo v klube končí automaticky ku dňu, kedy bola karta vrátená alebo doručená poštou na vyššie uvedenú adresu.

Nebudú moje osobné údaje zneužité alebo použité na iné účely?

Spoločnosť Limex ČR, s.r.o. si uvedomuje citlivosť získaných informácií, preto sa zaväzuje zaobchádzať s poskytnutými osobnými údajmi čestne, s dobrým úmyslom a v súlade s platnou právnou úpravou.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Limex ČR, s.r.o., so sídlom Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 96723 prehlasuje, že s osobnými údajmi členov TREND FAMILY klubu bude po celú dobu trvania ich členstva nakladať v zmysle zákona č.101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Každý člen TREND FAMILY klubu dáva svojím podpisom súhlas so zaradením všetkých poskytnutých osobných údajov na prihláške (meno, priezvisko, adresu, email, telefón a rok narodenia) a tiež údaje získané používaním klubových kariet TREND FAMILY klubu do databázy, ktorá je vedená spoločnosťou Limex ČR, s.r.o. a ich využitím na marketingové účely. Poskytnutie údajov každým členom TREND FAMILY klubu je dobrovoľné. Každý člen TREND FAMILY dáva svojím podpisom tiež súhlas spoločnosti Limex ČR, s.r.o. posielať poštou (prípadne aj emailom alebo SMS, podľa vlastného výberu člena klubu) informácie o svojej ponuke tovaru, predajných akciách a súťaží, o ktorých sme presvedčení, že svojím obsahom zaujme členov TREND FAMILY klubu. Tento súhlas je platný v období trvania členstva v TREND FAMILY klube a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Odvolaním súhlasu na využitie osobných údajov alebo ukončením činnosti TREND FAMILY klubu spoločnosť Limex ČR, s.r.o. zaručuje, že osobné údaje zákazníkov budú riadne likvidované v súlade s platnými predpismi. Za prejavenie dobrej vôle budeme považovať, keď každý člen TREND FAMILY klubu pri zmene svojich osobných údajov (korešpondenčnej adresy, mena a pod.) takúto zmenu nahlási buď poštou na našu adresu, ktorá je uvedená v úvode tohoto textu, alebo emailom na info@limex.cz.

Zmena obchodných podmienok

Spoločnosť Limex ČR, s.r.o. je oprávnená zmeniť podmienky klubu TREND FAMILY jednostranne, pričom zmeny budú členom klubu oznámené prostredníctvom stránok https://www.koberce-trend.cz/sk .Zmena podmienok členstva v klube je účinná dňom, ktorý je ako dátum účinnosti uvedený v nových podmienkach členstva.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz